Verplanting monumentale linde in Venlo

Op 9 maart heeft Pius Floris Boomverzorging in opdracht van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een 150 jaar oude lindeboom verplant. Op deze plek in het gebied langs de Greenport Bikeway start in 2018 de bouw van het wachtspoor voor de railterminal in dit gebied. Vanwege veiligheidsredenen kan de boom, wanneer het wachtspoor wordt aangelegd en later operationeel is, daar niet blijven staan. Omdat het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo de monumentale boom wil behouden, kreeg hij circa 60 meter verderop een nieuwe plek waar de historie meer tot uitdrukking wordt gebracht.

Voorbereiding verplanting

Het Ontwikkelbedrijf is van mening dat zo’n monumentale boom voor het gebied bewaard moet blijven. Omdat oude, grote, bomen zich niet zomaar laten verplaatsen is in het najaar van 2016 met de voorbereidingen op de verplanting begonnen. Op 9 maart 2018 was het moment daar en is de monumentale boom door Pius Floris Boomverzorging verplaatst naar zijn nieuwe bestemming. Met behulp van een grote telekraan is de bijna 100 ton wegende boom over een afstand van ongeveer 60 meter verplaatst. 

Historie

In het gebied langs de Greenport Bikeway vormt de Linde een ijkpunt in het landschap. Het is een zogenaamde grensboom, een boom die vroeger geplant werd ter markering van een aantal kavelgrenzen. Dergelijke bomen zijn uniek en inmiddels zeldzaam in Nederland. Op deze plek stond een boerderij met potstallen. De boerderij, het erf en de bijgebouwen, maar ook het agrarische landschap zijn verdwenen. Wat dus uit deze tijd resteert is de Linde. Van de boerderij weten we hoe de spanten, waaruit de boerderij was opgetrokken, er ongeveer uit hebben gezien. De boom en de boerderij stonden in relatie tot elkaar. De boom stond namelijk in het verlengde van de nok van de boerderij. Daarnaast markeren hagen oude kavelgrenzen. Vanonder de boom is straks een bouwwerk van spanten te zien dat de voormalige boerderij verbeeldt. Het kunstwerk is rond de zomer van 2018 gereed.

Deel deze pagina
instagram