Urban Forest Master Plan

We weten dat een gezond stadsbos een geïntegreerde oplossing kan bieden voor een groot aantal actuele stedelijke uitdagingen. Hitte, wateroverlast, droogte, gezondheidsproblemen en slechte luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Maar hoe creëren we een samenhangend stadsbos op een meetbare manier? Het Urban Forest Masterplan is een wereldwijd bewezen concept dat dit mogelijk maakt!

- Scroll naar beneden voor meer informatie -

In samenwerking met Cecil Konijnendijk (onderzoeker op het gebied van urban forestry en pleitbezorger van de 3-30-300 regel) haalt Pius Floris nu het Urban Forest Masterplan naar Nederland. Met dit concept creëren wij, samen met alle stakeholders, een integraal plan met concrete acties en doelen om een optimaal stadsbos vorm te geven. Niet alleen binnen het publieke domein, maar voor de gehele stedelijke omgeving, publiek en privaat.

Kern van het concept is het doorlopen van vier stappen:

  1. Waar zijn we nu?
  2. Waar willen we naartoe?
  3. Hoe komen we daar?
  4. Hoe weten we dat we zijn aangekomen?

Deze stappen worden integraal doorlopen, waarbij alle stakeholders, wet- en regelgeving en vigerende beleidsstukken betrokken worden. Hierdoor ontstaat een gedragen en realistisch plan waar met concrete (SMART-geformuleerde) doelen écht gewerkt wordt aan het stadsbos van de toekomst. Zo ontwikkelt de stad zich als integraal ecosysteem.

Wat kan Pius Floris voor u betekenen?

De specialisten van Pius Floris bieden u in samenwerking met Cecil Konijnendijk de volledige ondersteuning bij het opstellen van een Urban Forest Master Plan. Hierbij combineren wij internationale kennis over Urban Forestry en ervaring in het opstellen van Urban Forest Masterplans (bijvoorbeeld voor Birmingham) met diepgaande kennis over bomen / vergroening, ecologie, ecosysteemdiensten, aanplant / onderhoud en beleid / planvorming. Samen met u kunnen we op basis hiervan een gedegen en realistisch Urban Forest Masterplan opstellen.

instagram