Ecosysteemdiensten van bomen in kaart brengen

Met behulp van het programma i-Tree maakt Pius Floris Boomverzorging de baten van bomen inzichtelijk. Het is algemeen bekend dat bomen verschillende ecosysteemdiensten leveren. I-Tree maakt het mogelijk om een aantal van deze diensten te kwantificeren en er een concrete financiële waarde aan te verbinden.

Op de website www.boomkronen.eu vindt u informatie over het bedekkingspercentage boomkronen in verschillende gemeenten.Het bedekkingspercentage boomkronen geeft inzicht in de omvang van het stedelijk bos en de diensten die het biedt.

- Scroll naar beneden voor meer informatie -

i-Tree Canopy

i-Tree Canopy

I-Tree Canopy is ontwikkeld om het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied te berekenen. De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd. Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied. Tevens wordt aan de hand van de berekening duidelijk hoeveel procent potentieel beplantbare locaties er binnen het gebied aanwezig zijn. Indien gewenst kan een gebied worden onderverdeeld in sub gebieden, zoals bijvoorbeeld wijken of stadsdelen.

Pius Floris Boomverzorging vertaald de uitkomsten van het i-Tree Canopy onderzoek naar een eenvoudige rapportage die door de opdrachtgever gebruikt kan worden in de informatievoorziening richting burgers, politiek, beleidmakers en andere belanghebbenden. 

www.boomkronen.eu

Bomen leveren talloze ecosysteemdiensten en dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het bedekkingspercentage boomkronen geeft inzicht in de omvang van het stedelijk bos en de diensten die het biedt. Op de website www.boomkronen.eu vindt u informatie over het bedekkingspercentage boomkronen in verschillende gemeenten. 

Bij de berekening van het bedekkingspercentage boomkronen wordt gebruik gemaakt van i-Tree Canopy. I-Tree Canopy is een eenvoudige methode om een statistisch deugdelijke berekening van het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied te krijgen. Het is een eenvoudige methode die erg nuttig is bij de communicatie over bomen in stedelijk gebied.

www.boomkronen.eu
i-Tree Eco

i-Tree Eco

Bomen zijn in stedelijk gebied van grote waarde. Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen fijnstof af, verwijderen luchtvervuiling, ontlasten het riool tijdens zware regenval door water in hun kronen vast te houden en leggen koolstof vast. Met behulp van i-Tree Eco is het mogelijk om te berekenen wat de financiele baten van deze zogenoemde ecosysteemdiensten zijn.

Voor een berekening van de financiële baten moet men een aantal boomgegevens inventariseren, waarbij in ieder geval de boomsoort en de stamdiameter bekend moeten zijn. Aanvullende inventarisatiegegevens maken de berekening nauwkeuriger. Voor het toekennen van een monetaire waarde maakt Pius Floris Boomverzorging gebruik van milieuprijzen die zijn bepaald door CE Delft. 

Samenwerking Treeconomics

In 2018 is Pius Floris Boomverzorging op het gebied van i-Tree een samenwerking aangegaan met het Britse bedrijf Treeconomics. Treeconomics is gevestigd in de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk en heeft als missie om samen te werken met gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen om de waarde van de bomen in beeld te brengen. 

Treeconomics heeft meegewerkt aan meer dan 20 i-Tree Eco projecten, waaronder de i-Tree Eco pilot in het Verenigd Koninkrijk. Binnen de samenwerking richten Treeconomics en Pius Floris Boomverzorging zich vooral op de toepassing van i-Tree Canopy en i-Tree Eco. 

Samenwerking Treeconomics
instagram