Verwijderen eikenprocessierupsen met Parasite HIT

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli kan men de rupsen op eikenbomen aantreffen. De rupsen danken hun naam aan het feit dat ze ‘s nachts groepsgewijs in processie op zoek gaan naar voedsel (eikenbladeren).

De rupsen veroorzaken een gezondheidsrisico. De rupsen beschikken over grote hoeveelheden microscopisch kleine, pijlvormige brandharen. Als iemand hiermee in aanraking komt dan kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of luchtwegen.

Pius Floris Boomverzorging maakt bij de bestrijding van de eikenprocessierups gebruik van de Parasite HIT. Deze machine zuigt de eikenprocessierupsen op en verbrandt ze in één werkgang zonder schadelijk afval.

Deel deze pagina
instagram