Stabiliteitsonderzoek resulteert in noodkap populieren Zwembad De Crommenije

Op verzoek van de gemeente Zaanstad is een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd van de volwassen populieren aan de Rosariumlaan te Krommenie inclusief een visuele controle van de bomen in de groenstrook ter hoogte van het zwembad. De aanleiding is de aanleg van het nieuwe zwembad De Crommenije waarbij het terrein is verhoogd en er sprake is van stagnatie van water in de groenstrook tussen het trottoir langs de Rosariumlaan en de ligweide. De boomtrekproef is de (elasto-inclino) methode die hier is toegepast en is bedoeld om de mate van stabiliteit te kunnen bepalen, waarmee het veiligheidsrisico kan worden vastgesteld.

Op basis van het onderzoek zijn vier bomen afgekeurd. In verband met de hoge gevaarzetting nabij ligweides is besloten om een deel van het zwembad tijdelijk af te zetten en de vier populieren met spoed te kappen. Inmiddels is de situatie weer veilig en kan er volop gezwommen worden in het nieuwe zwembad De Crommenije.

Deel deze pagina
instagram