Pius Floris Boomverzorging winnaar Boomproject van het Jaar 2018

De historische grensboom op het terrein van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is het winnende project in de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018 (BvhJ), zo heeft de vakjury na lang wikken en wegen besloten. De historische linde verbindt natuur, kunst en bedrijvigheid, aldus de jury. Tijdens de kennisbijeenkomst van VHG Platform Boomspecialisten van Branchevereniging VHG op 6 november in Almere vond de feestelijke prijsuitreiking plaats en zijn het winnende project en de overige drie genomineerde inzendingen toegelicht.

Boomproject van het Jaar

De verkiezing Boomproject van het Jaar is een initiatief van branchvereniging VHG. De wedstrijd heeft als doel de meerwaarde van bomen als een gezamenlijk publiek kapitaal en het werk van boomspecialisten in het bijzonder onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en consumenten.

Erkenning vakmanschap

Adviseur, boomtechnicus en projectleider Bert van Polen van Pius Floris Boomverzorging Veenendaal verving Jan Willem de Groot tijdens de prijsuitreiking. “Deze prijs is een erkenning voor het vakmanschap dat Pius Floris Boomverzorging inzet voor het behoud van monumentale bomen. Met deze wedstrijd kunnen we uitdragen waar we mee bezig zijn: we laten zien dat de boomverzorging een serieuze bijdrage levert aan een duurzame, bio-diverse en klimaatbestendige leefomgeving.”

Eindoordeel vakjury

In het juryrapport stelt de vakjury dat dit project van Pius Floris Boomverzorging Veenendaal gaat over de imposante en vakkundige verplaatsing van één monumentale, circa 200 jaar oude lindeboom, die in het landelijke register van de Bomenstichting staat en op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen. Maar er gaat veel meer achter deze boom schuil. De linde staat symbool voor de totale duurzame gebiedsontwikkeling, waar de natuur leidend is: bedrijventerreinen worden zorgvuldig in de bestaande en nieuwe natuur ingepast, in plaats van andersom.

De markante linde, die vroeger als grensboom van het boerenterrein dienst deed, moest worden verplaatst om een railterminal te kunnen ontsluiten. Er is een duurzame keuze gemaakt in het logistieke geweld van dit gebied: verplaatsen, niet kappen. Een boomverplanting is inmiddels geen bijzonderheid meer. Pius Floris Boomverzorging laat in dit project echter zien dat specialistenwerk altijd maatwerk is. Het gedetailleerde plan van aanpak oogst bewondering bij de jury. De boomspecialist heeft hier de vaktechnische eisen en omgevingsrisico’s goed in beeld gebracht en is de dialoog aangegaan. Een intensieve samenwerking met deskundige partijen uit andere expertisevelden heeft bomen in het algemeen en deze grensboom in het bijzonder stevig op de kaart gezet. Dat leidt tot een ‘grensverleggend’ project, dat de rest van het land kan inspireren.’

Verplanting monumentale grensboom

In opdracht van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal op 9 maart 2018 de historische grensboom verplant. Op de oude standplaats van de boom is inmiddels de aanleg van het wachtspoor voor een railterminal gestart. Vanwege veiligheidsredenen kon de monumentale lindeboom niet blijven staan. Omdat het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo de monumentale boom wilde behouden, kreeg hij circa 60 meter verderop een nieuwe plek waar de historie meer tot uitdrukking wordt gebracht. Omdat oude, grote, bomen zich niet zomaar laten verplaatsen is in het najaar van 2016 met de voorbereidingen op de verplanting begonnen. Met behulp van een grote telekraan is de bijna 100 ton wegende boom ruim anderhalf jaar later verplaatst.

Historie

In het gebied vormt de Linde al decennia lang een ijkpunt in het landschap. Het is een zogenaamde grensboom, een boom die vroeger geplant werd ter markering van een aantal kavelgrenzen. Dergelijke bomen zijn uniek en inmiddels zeldzaam in Nederland. Op de locatie van de boom stond vroeger een boerderij met potstallen. De boerderij, het erf en de bijgebouwen, maar ook het agrarische landschap zijn verdwenen. Wat dus uit deze tijd resteert is de Linde. Van de boerderij weten we hoe de spanten, waaruit de boerderij was opgetrokken, er ongeveer uit hebben gezien. De boom en de boerderij stonden in relatie tot elkaar. De boom stond namelijk in het verlengde van de nok van de boerderij. Daarnaast markeren hagen oude kavelgrenzen. Vanonder de boom is medio 2018 een kunstwerk van spanten te zien dat de voormalige boerderij verbeeldt.

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal winnaar Boomproject van het Jaar 2018

Pius Floris Boomverzorging mag zich een jaar lang winnaar van de competitie Boomproject van het Jaar noemen.

Deel deze pagina
instagram