Nederlandse milieuprijzen 2019 berekenen waarde van bomen in cijfers en euro’s

Bomen houden regenwater vast, zorgen voor koelte in de stad, zuiveren de lucht en zijn belangrijk voor de biodiversiteit; ze leveren ecosysteemdiensten. Tot nu toe was het niet eenvoudig om vast te stellen wat de financiële waarde van zo’n maatschappelijke systeemdienst is en waren vooral de kosten van boombeheer inzichtelijk. Pius Floris Boomverzorging heeft milieuadviesbureau CE Delft gevraagd om op Nederland toegespitste milieuprijzen op te stellen, waardoor beheerders van bomen kunnen berekenen wat de waarde van bomen is in cijfers en euro’s.

Begin 2019 is het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree gelanceerd in Nederland, waarmee het mogelijk is ecosysteemdiensten te kwantificeren. Met de milieuprijzen die CE Delft voor Nederland heeft berekend, kunnen gemeenten en terreinbeheerders berekenen wat de waarde van hun bomenbezit is. De basis vormen de milieuschadekosten, dat zijn de maatschappelijke kosten van een kilogram vervuilende stof, uitgedrukt in euro’s. Een voorbeeld zijn de ziektekosten die in Nederland ontstaan door problemen aan de luchtwegen door fijnstof.

Download hier het volledige artikel met de milieuprijzen 2019 voor Nederland

Titel artikel: Nederlandse milieuprijzen 2019 berekenen waarde van bomen in cijfers en euro’s
Publicatiedatum: 4 november 2019
Auteurs: drs. Han Schouten (CE Delft), Jan Willem de Groot (Pius Floris Boomverzorging Nederland)
Deel deze pagina
instagram