Lang leven de bomen!

Deze slogan wordt al jarenlang door Pius Floris Boomverzorging gebruikt. Het is het doel dat we nastreven. Bomen planten in duurzame groeiplaatsen zodat ze in goede gezondheid tot volwassen bomen kunnen uitgroeien. De praktijk is echter weerbarstig. Amerikaans onderzoek wees uit dat de gemiddelde levensduur van een stadsboom tussen de 19 en 28 jaar ligt (Lara Roman, Frederick N. Scatena, 2011). Dit terwijl veel bomen pas na minimaal 60 jaar tot volle wasdom komen en optimaal hun ecosysteemdiensten leveren.

Als je dan oog in oog staat met één van de 450-500 jaar oude Wodanseiken langs de Wolfhezerbeek dan kun je alleen maar stil worden en ontzag hebben. Monumentale bomen als deze worden steeds zeldzamer.

We hebben meer volwassen bomen nodig, vooral in onze steden. Het begint met het beschermen van de nieuwe generatie oude bomen. Een verantwoordelijkheid die we nu moeten nemen!

Deel deze pagina
instagram