Laanherstel Sijsseltselaan in Ede

Uit onderzoek naar de staat van de monumentale Sijsseltselaan te Ede is gebleken dat een deel zo sterk in verval is geraakt dat vervanging de enige optie is. In november 2021 heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal daarom 64 bomen, onderdeel van fase 1, aan de kant van de Brigadelaan gekapt. Na het op grote schaal verbeteren van de groeiplaats, zijn 112 nieuwe beuken in strakke rijen terug geplant. Langs de nieuw aangeplante bomen wordt de komende weken een gevarieerd sortiment aan heesters aangeplant. Hierdoor wordt een duurzame groeiplaats gewaarborgd en de ecologische waarden van de laan vergroot.

De bomen uit fase 2, zijde Didi Rooslaan, behouden de functie als navigatieobject voor vleermuizen. Enkele maatregelen om deze bomen te beschermen, zoals het inpakken van de stammen met jute, zijn daarom direct na het rooien van de bomen uitgevoerd. 

Deel deze pagina
instagram