Toepassing van i-Tree in Europa

De toepassing van i-Tree als tool voor duurzame stadsbossen

Een gezond stadsbos levert met zijn ecosysteemdiensten een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Het programma i-Tree is in 2006 in de USA ontwikkeld om ecosysteemdiensten van stadsbomen te kwantificeren en monetariseren. Deze gratis te gebruiken tool heeft zich in de jaren daarna verder ontwikkeld tot een wereldwijd veelgebruikt programma. Ook in Europa neemt het aantal gebruikers snel toe.

Met behulp van het programma i-Tree zijn verspreid over Europa uiteenlopende projecten uitgevoerd om het belang van bomen in het stedelijk gebied aan te tonen. Daarnaast zorgt het kwantificeren van ecosysteemdiensten van bomen met i-Tree voor een nieuwe benadering van het ontwikkelen en beheren van een functioneel stadsbos. De effecten die voortkomen uit diverse projecten zijn veelbelovend, zoals bij het London i-Tree project (UK) en het TreeTag project (NL).

Mark Rotteveel tijdens een lezing over bomen in particuliere tuinen

Toepassing van i-Tree in Europa

Om een overzicht te krijgen van het gebruik van i-Tree in Europa zijn diverse collega's in verschillende landen benaderd met de vraag hoe i-Tree in hun land op dit moment toegepast wordt. Het Verenigd Koninkrijk loopt in Europa voorop als het gaat om de toepassing van i-Tree in concrete projecten. Er zijn diverse plotstudies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ecosysteemdiensten van het gehele stadsbos. Daarnaast i-Tree wordt in verschillende tools en beleidsplannen toegepast als middel om de waarde van bomen inzichtelijk te maken. Ook in Zweden zijn er reeds diverse projecten uitgevoerd, waaronder een landelijk i-Tree project in samenwerking met 26 Zweedse organisaties. In Nederland groeit het gebruik van i-Tree ook, sinds het landelijke project in 2015. i-Tree wordt daar, naast het inzichtelijk maken van ecosysteemdiensten, ook toegepast als middel om de bewustwording over het belang van bomen te vergroten. Ook wordt i-Tree toegepast in diverse onderzoeksprojecten, waaronder het project Ecosysteem Stad. In Zwitserland en Spanje wordt i-Tree ook toegepast voor diverse doeleinden, waaronder een i-Tree Eco gebaseerde Stadsbos Management Toolbox (Zwitserland) en als onderbouwing voor het creëren van een groene ring rondom Madrid (Spanje). In Polen en Italië wordt i-Tree met name nog gebruikt in de academische wereld.

Conclusies en vooruitzichten

Het gebruik van i-Tree in Europa neemt de laatste jaren sterk toe. Met name wordt daarbij gebruik gemaakt van de tools i-Tree Canopy en i-Tree Eco, waarin op dit moment 5 van de 20 geleverde ecosyteemdiensten door bomen worden gekwantificeerd. Belangrijk is dat bij het uitvoeren van een i-Tree project rekening gehouden wordt met de schaal van het project in relatie tot de nauwkeurigheid van de invoerdata. Bij een klein aantal bomen kan een afwijking in de invoerdata een relatief groot effect hebben op de uitkomsten. Door het opzetten van Nederlandse en Europese i-Tree netwerken kan kennis gedeeld worden en kan een uniforme werkwijze gecreëerd worden voor de toepassing van i-Tree.

Het is van groot belang om voorafgaand aan een project goed het doel van de i-Tree studie te bepalen. Grofweg wordt i-Tree op dit moment voor de volgende 3 gebieden toegepast:

1. Creëren van inzicht in de ecosysteemdiensten van een bomenbestand;
2. Handvatten voor boombeleid- en beheer gericht op een functioneel stadsbos;
3. Creëren van bewustwording over de waarde van bomen.

i-Tree blijkt ook een motor voor betere samenwerking tussen diverse afdelingen en organisaties. Overheid en bedrijfsleven werken intensief samen aan het implementeren én verder door ontwikkelen van i-Tree, zoals bij het i-Tree 2.0 NL project in Nederland.

In de Verenigde Staten wordt i-Tree ook steeds verder door ontwikkeld. Zo wordt onderzocht door i-Tree USA of er meerdere ecosysteemdiensten te kwantificeren zijn en is er een API ontwikkeld zodat i-Tree kan communiceren met bestaande boombeheersystemen.

Wilt u meer informatie of het gehele rapport ontvangen? Stuur een e-mail aan m.rotteveel@piusfloris.nl

Deel deze pagina
instagram