Informatie boomveiligheidscontrole (BVC)

Bomen zijn van onschatbare waarde voor onze leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen bomen ook flinke schade veroorzaken. Dat risico kunt u nooit helemaal uitsluiten maar door de conditie en de kwaliteit van de boom regelmatig te controleren kunnen problemen vroegtijdig herkent worden. Zo toont u zich niet alleen een verantwoordelijk boomeigenaar, maar heeft u ook een eerste belangrijke stap gezet om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht.

Een visuele boomveiligheidscontrole geeft inzicht in de veiligheidsstatus van de boom in relatie tot de directe omgeving. De boomcontrole wordt uitgevoerd door een gecertificeerde boomveiligheidscontroleur. Naast de visuele beoordeling van de boom op zichtbare gebreken en afwijkingen draagt de controleur tevens zorg voor de bijbehorende registratie en advisering over te nemen maatregelen.

Zorgplicht

In Nederland heeft iedere boomeigenaar een wettelijke algemene zorgplicht ten aanzien van zijn bomen. Dit betekent concreet dat bomen op risicovolle locaties één keer per jaar gecontroleerd moeten worden. Gelukkig geeft de buitenkant van een boom heel wat geheimen prijs over haar conditie en mogelijke gebreken. Dit noemen we de lichaamstaal van de boom. Een taal die onze boomveiligheidscontroleurs spreken!

Certificaat Boomveiligheidscontroleur

Al onze controleurs beschikken over het ‘certificaat boomveiligheidscontroleur’. De wet vereist dat boomcontroles door ‘aantoonbaar bekwame personen’ worden uitgevoerd en het certificaat borgt deze eis. Het certificaat wordt uitgegeven door Stichting Groenkeur (SGK) en is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Boomverzorgende bedrijven (NVB) in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen en grote boombeheerders.

Methodiek

Er zijn verschillende methoden op basis waarvan een boomveiligheidscontrole kan worden uitgevoerd. De meest toegepaste in Nederland is de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Deze methode is ontwikkeld door de Duitse hoogleraar Claus Mattheck en mede door Pius Floris Boomverzorging in de jaren 90 in Nederland geïntroduceerd.

Bij de VTA-methode voert de boomveiligheidscontroleur een grondige visuele inspectie uit waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van uitwendig zichtbare kenmerken die wijzen op mechanische defecten en symptomen van biotische of abiotische problemen. Wanneer deze niet worden aangetroffen is de boomveiligheidscontrole na registratie afgerond. Wanneer er wel afwijkingen of gebreken worden geconstateerd kan, afhankelijk van de aard van de afwijkingen, een aanvullend boomveiligheidsonderzoek of kunnen gerichte beheermaatregelen worden geadviseerd.

Productblad boomveiligheidscontrole

Download het productblad boomveiligheidscontrole

Deel deze pagina
instagram