Informatie groeiplaatsverbetering met behulp van een beluchtingsmachine

Op veel plaatsen zijn de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden voor bomen verre van ideaal. Met name in stedelijke gebieden hebben bomen vaak te maken met onvoldoende doorwortelbare ruimte. Verder zijn waterproblemen en bodemverdichting aan de orde van de dag. Groeiplaatsverbetering met behulp van een beluchtingsmachine biedt in die situaties vaak uitkomst. Met behulp van een speciaal ontwikkelde machine worden nieuwe wortelkanalen gemaakt en organische nutriënten aan de bodem toegevoegd.

Met de beluchtingsmachine worden scheuren in de bodem gecreëerd. Hierdoor kan het wortelgestel zich ontwikkelen. De machine maakt gebruik van persluchtapparatuur om onder zachte pulserende druk de wortelkanalen in het bodemprofiel en de verschillende aardlagen te creëren. Deze ruimtes worden vervolgens gevuld met organische nutriënten en gunstige wortelschimmels. Met de computergestuurde, mobiele injecteerinstallatie wordt organisch materiaal exact gedoseerd en gemengd. Zo ontstaat in het doorwortelde profiel een vernieuwd duurzaam groeimedium. Afhankelijk van het aantal injecties kan de groeiplaats met vele kubieke meters worden uitgebreid.

Return on investment

Groeiplaatsverbetering komt de conditie van uw bomen ten goede en dat merkt u! De bomen laten jaar na jaar een gezond bladerdek zien en zijn minder gevoelig voor boomziekten en -aantastingen. Des te beter het bladerdek van een boom functioneert, des te meer ecosysteemdiensten de boom levert. Investeren in een goede groeiplaats verdient u tijdens de levensduur van uw bomen dan ook dubbel en dwars terug.

Voordelen van groeiplaatsverbetering

- Bestaande grond hoeft niet te worden vervangen.

- Bestrating of verharding kan blijven liggen.

- Langdurige werking.

- Het gehele jaar toepasbaar.

- Storende lagen en overgangsgebieden in de bodem worden opgeheven.

- Bevorderd bewatering en afwatering.

- De bodem raakt niet (opnieuw) verdicht.

- Natuurlijke bodemverbeteringsmiddelen worden gebruikt.

- Organisch stofgehalte in de bodem kan worden verhoogd.

Stad en land

We behandelen de groeiplaats van bomen op de meest uiteenlopende locaties. Zowel in stedelijke omgevingen als in parkachtige situaties en in het buitengebied. Met slanglengten van 120 meter bereiken we zelfs de meest afgelegen plaatsen. Met deze werkwijze kan groeiplaatsverbetering worden uitgevoerd zonder grootschalige gronduitwisseling met uitgebreid graafwerk en herstel van bestrating.

Optimalisatie bij aanplant

Naast verbetering van groeiplaatsen van bestaande bomen kan groeiplaatsverbetering ook worden toegepast bij de aanplant van jonge bomen in bebouwd gebied. Een goede voorbereiding in de vorm van een perfect geprepareerd plantgat zorgt voor een veel betere en duurzame groei van uw bomen.

Productblad groeiplaatsverbetering met behulp van een beluchtingsmachine

Download hier het productblad

Deel deze pagina
instagram