Boomverplanting gemeente Veldhoven

Pius Floris Boomverzorging Haaren heeft afgelopen week in opdracht van de gemeente Veldhoven 16 bomen verplant. Aanleiding voor de verplanting is de aanleg van een groot ondergronds water bassin in het project “Groenblauwe Zone”. Toen in 2019 duidelijk werd dat als gevolg van de voorgenomen aanleg een aantal bomen op hun huidige standplaats niet gehandhaafd kon worden is een verplantingsonderzoek uitgevoerd. Aansluitend is in 2020 begonnen met de voorbereiding op de verplanting van 4 linden, 8 beuken, 1 haagbeuk en 3 zomereiken.

De voorbereiding bestond naast het rondgraven van de kluiten uit het verbeteren van de groeiplaatsen met wormencompost en biovin. Ook zijn alle bomen gesnoeid ter compensatie van het wortelverlies. Afgelopen week zijn de 16 bomen verplant met behulp van een verplantmachine verplaatst naar hun nieuwe standplaats. De gebruikte verplantschop varieerde in diameter van 185 tot maar liefst 270 cm. De verplante bomen hebben allemaal een ondergrondse kluitverankering gekregen, alsmede een gietrand ten behoeve van de watergift tijdens de nazorg.

Deel deze pagina
instagram