Boomonderhoud Stad Beringen

In opdracht van de Stad Beringen heeft Pius Floris Boomverzorging Lummen een boomveiligheidscontrole bij verschillende eiken uitgevoerd. In de kronen van de eiken bleken verschillende afgestorven takken aanwezig te zijn. Op basis hiervan is geadviseerd om de eiken te snoeien en het afgestorven hout vanuit veiligheidsoverweging te verwijderen. 

In België en Nederland heeft u als boomeigenaar te maken met de wettelijke zorgplicht. U dient er op toe te zien dat uw bomen veilig zijn en geen risico vormen voor hun directe omgeving. Op locaties met een hoge gevaarzetting is het daarom aan te raden om jaarlijks een visuele boomveiligheidscontrole uit te laten voeren. De experts van Pius Floris Boomverzorging adviseren u hierbij graag.

Deel deze pagina
instagram