Bomen in Veenendaal vangen jaarlijks de inhoud van 7 olympische zwembaden aan regenwater af

Door grote hoeveelheden verharding in de stedelijke omgeving kan regenwater moeilijk infiltreren en worden bij regenval grote hoeveelheden regenwater direct afgevoerd door het riool. Dit kan bij zware regenval resulteren in ondergelopen straten, tunnel en woonhuizen met hoge schadekosten als gevolg. Daarnaast is het afgevoerde regenwater in droge perioden niet beschikbaar voor de bomen.

Bij regenval zijn bomen in staat om grote hoeveelheden regenwater af te vangen. Deels wordt dit gebufferd in de bodem en deels wordt het regenwater vastgehouden op het blad, de takken en de stammen. Vervolgens kan het water hier verdampen.

Uit een recent uitgevoerd i-Tree onderzoek in de gemeente Veenendaal onder 30.016 bomen is gebleken dat het bomenbestand in Veenendaal op jaarbasis meer dan 17 duizend kuub regenwater afvangt. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de inhoud van bijna 7 olympische zwembaden. Een prachtig voorbeeld van hoe 'groen' een bijdrage levert aan 'grijs'.

De afvang van regenwater is één van de ecosysteemdiensten die met behulp van i-Tree inzichtelijk gemaakt kan worden. Kijk voor meer informatie over i-Tree op onze website of neem contact op met één van onze i-Tree specialisten.

Deel deze pagina
instagram