Bedekkingspercentage boomkronen meten met i-Tree Canopy

i-Tree Canopy is een eenvoudige methode om een statistisch deugdelijke berekening van de bedekkingsgraad van boomkronen in een bepaald gebied te krijgen. Het berekenen van het bedekkingspercentage boomkronen helpt de verschillende belanghebbenden die binnen het stedelijk gebied acteren om op een andere manier naar bomen te kijken. Het is een eenvoudige methode die erg nuttig is bij de communicatie over bomen in stedelijk gebied en groene infrastructuur.

Wat is i-Tree

i-Tree is een softwarepakket dat is ontwikkeld door de USDA Forest Service met verschillende partners. De software maakt de structuur, functie en financiële baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Binnen het softwarepakket zijn er verschillende modules beschikbaar waaronder i-Tree Canopy.

Bedekkingspercentage boomkronen

I-Tree Canopy is een module in het i-Tree softwarepakket. Het is ontwikkeld om de bedekkingsgraad van boomkronen in een bepaald gebied te berekenen. De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd.

Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied. Tevens wordt aan de hand van de berekening duidelijk hoeveel procent potentieel beplantbare locaties er binnen het gebied aanwezig zijn. Indien gewenst kan een gebied worden onderverdeeld in sub gebieden, zoals bijvoorbeeld wijken of stadsdelen.

Pius Floris Boomverzorging vertaalt de uitkomsten van het i-Tree Canopy onderzoek naar een eenvoudige rapportage die door de opdrachtgever gebruikt kan worden in de informatievoorziening richting burgers, politiek, beleidmakers en andere belanghebbenden.  

Welke resultaten genereert i-Tree Canopy?

- Statistische nauwkeurigheid van de berekening van de bedekkingsgraad van boomkronen.

- De bedekkingsgraad van overige vooraf gedefinieerde bedekkingstypen (bijvoorbeeld water, gazon, gebouwen).

- Wijzigingen in de bedekkingsgraad in de loop van de tijd.

Wat zijn de toepassingen van i-Tree Canopy?

- Bepaal hoeveel ruimte beschikbaar is voor nieuwe aanplant van bomen.

- Vergelijk het bedekkingspercentage boomkronen met andere gebieden of gemeenten en maak zo een benchmark (vergelijking) mogelijk.

- Formuleer beleidsdoelstellingen ten aanzien van het gewenste percentage bedekkingsgraad van boomkronen.

- Een i-Tree Canopy onderzoek vormt een goede basis voor een aanvullend i-Tree Eco onderzoek, waarbij de focus ligt op het inzichtelijk maken van de financiële baten van de bomen.   

Samenwerking met Treeconomics

Pius Floris Boomverzorging is in 2018 een samenwerking aangegaan met het Britse bedrijf Treeconomics. Treeconomics is gevestigd in de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk en heeft als missie om samen te werken met gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen om de waarde van de bomen in beeld te brengen

Deel deze pagina
instagram