Actie TreeTag maakt het belang van bomen voor mens en omgeving zichtbaar

Vanaf vandaag krijgen veel bomen in Nederland een zogenaamde TreeTag: bijzondere bomen worden voorzien van duurzaam geproduceerde posters die vertellen hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en maatschappij. Inwoners worden betrokken doordat zij hun eigen lievelingsboom kunnen ‘taggen’.

Op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert.

De posters zijn afkomstig van de organisaties Treeconomics en Pius Floris Boomverzorging. Met de actie #TreeTag willen zij bij een breed publiek aandacht vragen voor de meerwaarde van bomen. “Bomen zijn essentieel voor leefbare steden”, zegt Jan Willem de Groot, franchisemanager van Pius Floris Boomverzorging. “Zeker in het licht van klimaatverandering moeten we veel zuiniger zijn op de bomen die we hebben.”

De Groot: “Gemeenten zien de waarde van bomen al langer. Maar het grote publiek beseft niet altijd hoe belangrijk bomen zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet dat bomen regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur in steden leefbaar helpen houden en luchtvervuiling afvangen. Dat zal eraan bijdragen dat we met z’n allen meer belang gaan hechten aan bomen en we dus meer bomen gaan planten en behouden.”

Bewoners kunnen ook zelf hun eigen lievelingsboom voorzien van een TreeTag om de meerwaarde van bomen nog breder te verspreiden! Deze TreeTag is te bestellen via de website van Pius Floris Boomverzorging (www.piusfloris.nl).

Het project #TreeTag is een initiatief van twee toonaangevende organisaties op het gebied van bomen: het Britse Treeconomics en het in Nederland en België gevestigde Pius Floris Boomverzorging. Zie ook: www.piusfloris.nl en www.treeconomics.co.uk

De twee organisaties hebben een gemeenschappelijke missie: het aantonen van de (meer)waarde van bomen. Met speciale software, waaronder het programma i-Tree, kwantificeren ze de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert unieke data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders. Het gaat onder meer om:

  • de hoeveelheid gefilterde fijnstof,
  • de uit de lucht onttrokken CO2,
  • de opslag van koolstof,
  • de afvang van regenwater,
  • de productie van zuurstof.

Deel deze pagina
instagram