Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> Snoeien

> Boomverplanting en aanplant

> Bliksemafleiders in uw bomen

> Groeiplaatsverbetering

> Ziekte en plaag bestrijding

Ziekte- en plaagbestrijding
Bomen kunnen last hebben van diverse aantastingen die hun conditie verminderen, zoals schimmels, bacteriën en insecten. Elke vorm van aantasting vraagt een eigen gedegen aanpak. Naast een determinatie van de aantasting en een passend advies, kunnen de specialisten van Pius Floris Boomverzorging ook de daadwerkelijke bestrijding uitvoeren. > Flora- en faunawetLoading page...