Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> Snoeien

> Boomverplanting en aanplant

> Bliksemafleiders in uw bomen

> Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering
Op veel plaatsen zijn de omstandigheden voor bomen verre van ideaal. Met name in stedelijke gebieden vereist de verzorging van bomen een grondige aanpak. Groeiplaatsverbetering biedt hier de uitkomst. Naast verbetering van groeiplaatsen van bestaande bomen, is groeiplaatsverbetering tevens inzetbaar bij de aanplant van jonge bomen in bebouwd gebied. Een goede voorbereiding in de vorm van een perfect geprepareerd plantgat zorgt voor een veel betere en duurzame groei.

Hoe werkt het?
De Tree Fertilizer 4000 (TFI) is een revolutionaire methode voor groeiplaatsverbetering met behulp van persluchtapparatuur. De groeiplaatsvebetering wordt uitgevoerd onder zachte pulserende druk. Op deze manier worden wortelkanalen in de bodem gecreëerd in de vorm van scheuren in het bodemprofiel.

Vervolgens worden de nieuwe groeiplaatsen gevuld met organisch materiaal, eveneens via perslucht in de grond geïnjecteerd. Op deze manier ontstaat onder de boom een vernieuwd duurzaam groeimedium: de nieuwe groeiplaats. Met onze werkwijze kan groeiplaatsverbetering worden verkregen zonder grootschalige gronduitwisseling met uitgebreid graaf- en herstraatwerk.


De voordelen van groeiplaatsverbetering:

Vinkje Langdurige werking
Vinkje Natuurlijke bodemverbeteringsmiddelen
Vinkje Bestaande grond hoeft niet te worden vervangen
Vinkje Bestrating of verharding kan blijven liggen
Vinkje Preventie van wortelopdruk
Vinkje Toepasbaar tijdens het hele seizoen
Vinkje Uitstekende bewatering/afwatering
Vinkje Eenvoudige verhoging organisch stofgehalte
Vinkje Significant bijdrage aan plaagbestrijding

Meer weten? 
Wilt u meer weten over groeiplaatsverbetering of wenst u de groeiplaats van uw bomen te verbeteren? Lees meer in de onderstaande PDF, neem vrijblijvend contact met ons op of kijk hier voor een vestiging in uw buurt! > Ziekte en plaag bestrijding

> Flora- en faunawetLoading page...