Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> Snoeien

> Boomverplanting en aanplant

> Bliksemafleiders in uw bomen

> Groeiplaatsverbetering

> Ziekte en plaag bestrijding

> Flora- en faunawet

Bij activiteiten die nadeligen effecten hebben op inheemse planten en dieren moet rekening worden gehouden met de verboden uit de Flora- en faunawet. Deze wet heeft invloed op alle activiteiten die een negatief effect hebben op de gunstige staat van instandhouding van inheemse planten en dieren en hun vaste rust en verblijfplaatsen. Dit geldt voor zowel overheden, bedrijven als particulieren.

Om overtredingen van de Flora- en faunawet te voorkomen is het belangrijk om altijd aantoonbaar zorgvuldig te handelen. Dit betekent werkzaamheden afstemmen op aanwezige en bewoonde vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna.


 

Werknemers van Pius Floris Boomverzorging handelen zorgvuldig volgens de Flora- en faunawet:

Niveau 1
Pius Floris Boomverzorging heeft hiervoor zijn medewerkers de cursus zorgvuldig handelen Flora- en faunawet niveau 1 laten doorlopen, om op deze manier tijdens de werkzaamheden rekening te kunnen houden met de flora en fauna regels.

Niveau 2
Al onze uitvoerders hebben minimaal de cursus zorgvuldig handelen Flora- en faunawet niveau 2 gedaan. 

Niveau 3
De opdrachtgever moet aangeven of er informatie beschikbaar is. Indien er geen soortgegevens beschikbaar zijn kan Pius Floris Boomverzorging voor u een eerste quickscan Flora- en faunawet  uitvoeren. Hiervoor hebben we een drietal medewerkers de opleiding zorgvuldig handelen Flora- en faunawet niveau 3 laten doorlopen. 

Mochten wij soorten tegenkomen die bescherming nodig hebben, dan zullen wij in overleg met u bepalen welke vervolgstappen dienen genomen te worden.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Flora- en fauna wetgeving kunt u altijd contact opnemen, kijk hier voor een vestiging bij u in de buurt.

Loading page...