Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> Het BoomGarantiePlan

> Het Tree Management Systeem, TMS

> Plant Health Care

Oorsprong
Pius Floris Boomverzorging startte enkele jaren geleden met het toepassen van actieve bodembiologie. In 1995 was Pius Floris Boomverzorging het eerste bedrijf dat mycorrhiza’s of rhizobacteriën ging inzetten, met groot succes! Sindsdien past Pius Floris Boomverzorging deze kennis direct toe om haar opdrachtgevers de best mogelijke garanties te geven op aangroei- en groeiverbetering.


Waarom Plant Health Care?
Grond in een bewoonde omgeving heeft doorgaans grote beperkingen voor een gezonde groei omdat het ontbreekt aan de juiste soorten en hoeveelheden specifieke wortelbacteriën en mycorrhizaschimmels. De aansluiting tussen grond en wortels is altijd van biologische aard. Zonder deze biologische aansluiting leven opnamewortels zelden langer dan 3 weken.

Gras, wortels groeiplaatsverbetering

Omdat de bodem rond de wortels het maag en darmstelsel voor een boom is, is het essentieel dat dit deel goed functioneert. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen mycorrhiza’s of rhizobacteriën voorkomen in geroerde grond (plantgat) of in aangevoerde grond (bodemverbetering). Wortels van planten groeien in de grond maar hebben geen enkel contact met de grond. Door, met de producten van Plan Health, Caremycorrhiza’s of rhizobacteriën toe te voegen aan een groeiplaats slaan de wortels van de boom veel beter aan. De positieve resultaten zijn enorm.


Bomen in behandelde grond:

Vinkje Slaan beter aan
Vinkje Groeien beter door
Vinkje Zijn resistenter tegen ziekten
Vinkje Hebben verhoogde weerstand tegen aantastingen
Vinkje Zijn beter bestand tegen droogte en andere stressfactorenMeer weten?
Sinds 1995 volgen ruim 120 gemeenten en meer dan 300 hoveniers in Nederland en een veelvoud hiervan in de EU ons voorbeeld. Pius Floris Boomverzorging levert de producten van Plant Health Care aan haar opdrachtgevers, collega’s en hoveniers. Voor uitgebreide informatie, belt u een van onze vestigingen of bezoekt u: www.planthealthcare.eu > Apparatuur

> Handboek BoomveiligheidLoading page...