Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> BoomCompleet

> Boomtaxaties

> Advies aanplant en verplanting

> Bomen Effect Analyse

> Quickscan Kabels & Leidingen

> Boomveiligheid: VTA controle

Waarom VTA controles?
Na de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is iedere boomeigenaar verantwoordelijk voor zijn bomen. De boomeigenaar heeft algemene zorgplicht gekregen. Gevaarbomen moeten 1x per jaar een VTA inspectie ondergaan. Wanneer voldaan is aan de zorgplichten is de boomeigenaar niet wettelijk aansprakelijk voor ontstane schade.


Wat is een Visual Tree Assessment?
Een boom gaat niet dood van ouderdom, maar sterft als gevolg van schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door ziektes of weersomstandigheden. Preventief onderhoud, zoals adequaat snoeien, voorkomt schade. Boomklachten zijn per definitie het gevolg van verkeerd of achterstallig onderhoud. Aan de buitenkant geeft een boom al heel wat geheimen prijs over zijn gezondheid. Door middel van een boomcontrole ofwel Visual Tree Assessment (VTA) kan elke boom worden gecontroleerd op zichtbare mechanische en biologische afwijkingen. Deze kunnen stabiliteits problemen en daarmee veiligheidsrisico’s veroorzaken.


Waarom Pius Floris?
VTA controle, ontwikkelt door Dr. Claus Mattheck, werd begin jaren ’90 door Pius Floris Boomverzorging in Nederland geïntroduceerd. Sindsdien is Pius Floris Boomverzorging continu bezig om de VTA inspectie van bomen nog verder te verbeteren.


Wij bieden:

Vinkje

onbetwiste expertise op gebied van VTA controles

Vinkje

betrouwbare controles, uitgevoerd door gecertificeerde boomcontroleurs

Vinkje

een helder actieplan en kostenraming dankzij ons Tree Management System.

Vinkje

uitvoering van eventuele vervolgstappen

Vinkje

marktconforme prijzen


Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze VTA controles of wilt u een VTA laten verrichten? Neem hier contact met ons op!> Boomveiligheid: Nader Technisch Onderzoek

> Boomveiligheid: Trekproef

> Interessante artikelenLoading page...