Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> BoomCompleet

> Boomtaxaties

> Advies aanplant en verplanting

> Bomen Effect Analyse

> Quickscan Kabels & Leidingen

> Boomveiligheid: VTA controle

> Boomveiligheid: Nader Technisch Onderzoek

Nader Technisch Onderzoek (NTO)
Indien een VTA controle onduidelijkheden oplevert kunnen de boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging een Nader Technisch Onderzoek (NTO) voor u uitvoeren. Bij een NTO wordt aan de hand van metingen door de boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging bepaald of er sprake is van een verzwakking die gevolgen heeft voor de stabiliteit en dus de veiligheid van de boom.

Rottend hout of schimmels
Bomen waarbij een ernstige rotting is geconstateerd door een van de boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging , worden gecontroleerd met behulp van een Picus Tomograaf eventueel gecombineerd met de Picus electrische weerstands tomograaf (E.I.T.) Met deze apparaten kan snel en doeltreffend de mate van inrotting gemeten worden. Er wordt een complete scan van de boomdoorsnede gemaakt, waarna een computerprogramma de meetgegevens omzet in een kleurenafbeelding. Het grote voordeel van de picus tomograaf en electrische weerstands tomograaf (E.I.T.)  is dat er niet in het houtweefsel geboord hoeft te worden, waardoor schimmels die in het rottend hout aanwezig zijn niet via de boorgaten verspreid worden.

Scheefstand of aangetaste wortelkluit
Bomen met scheefstand of met een aangetaste of beschadigde wortelkluit kunnen door de boomspecialisten van Pius Floris Boomverzorging gecontroleerd worden. Doorgaans zijn de gevolgen van wortelschade op de stabiliteit van een boom door de  boomspecialisten redelijk in te schatten, maar de daadwerkelijke stabiliteit en hiermee veiligheid, kan alleen door het uitvoeren van een stabiliteitsmeting (boomtrekproef) verkregen en vastgelegd worden.> Boomveiligheid: Trekproef

> Interessante artikelenLoading page...