Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> BoomCompleet

> Boomtaxaties

Uw bomen zijn geld waard!
Dat bomen waardevol zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en mensen er veel waarde hechten, hoeven wij u niet te vertellen. Maar wist u dat uw bomen geld waard zijn? Wanneer er schade toegebracht wordt aan uw bomen kunt u deze via ons verhalen op de veroorzaker. 

Onze erkende NVTB taxateurs stellen, vervolgens het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, een waardebepaling van uw boom vast op basis van:

- de kosten om de betrokken boom op  diezelfde locatie te 
  vervangen;

- eventuele verhoogde beheerskosten 

Er wordt dus niet alleen gekeken naar de kosten voor een nieuwe boom, maar ook naar de kosten om deze te onderhouden totdat deze in vergelijkbare mate de functie vervult van de beschadigde boom.

Waardebepaling
Met een boomtaxatie heeft u een exacte waardebepaling van uw bomen en ontstaat er geen budgettekort. Het schadebedrag is vervolgens te verhalen op de veroorzaker. Bescherm zowel uw bomen als uw budget!

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze boomtaxaties of wilt u een waardebepaling laten verrichten? Kijk hier voor een vestiging in uw buurt en neem contact met ons op!
> Advies aanplant en verplanting

> Bomen Effect Analyse

> Quickscan Kabels & Leidingen

> Boomveiligheid: VTA controle

> Boomveiligheid: Nader Technisch Onderzoek

> Boomveiligheid: Trekproef

> Interessante artikelenLoading page...