Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> BoomCompleet

> Boomtaxaties

> Advies aanplant en verplanting

> Bomen Effect Analyse

                              

Bomen Effect Analyse
Bij een Boom / Bomen Effect Analyse (BEA) beoordelen onze specialisten de invloed van ontwikkelingen in de buurt van bomen, zoals bouwwerkzaamheden, op het functioneren van de bomen. Zowel op de korte als lange termijn.

Kernpunten van een Bomen Effect Analyse
Indien gewenst kunnen onderstaande kernpunten worden aangevuld met specifieke vragen die betrekking hebben op de situatie ter plekke. Uiteraard gebeurt dit in overleg met onze opdrachtgever.

Vinkje De huidige gezondheidstoestand (vitalite van de aangegeven bomen)
Vinkje Zijn de bomen te behouden met de sloop van de aanwezige panden/muren of wanneer er op dezelfde plaats bijvoorbeeld nieuwbouw wordt geplaatst?
Vinkje Hoe is wortelgesteldheid van de bomen?
Vinkje Welke bomen zijn het daadwerkelijk waard te worden behouden, gerelateerd aan de nieuwbouw en de aanwezige groenstructuren in de omgeving?
Vinkje Welke afstand moet (eventueel met aanvullende maatregelen) in acht worden genomen om de nieuwbouw te kunnen realiseren?
Vinkje Welke maatregelen zijn noodzakelijk voor en tijdens de bouwwerkzaamheden, om schade aan de boom te voorkomen?
Vinkje Wordt bij deze bebouwing en/of gebiedsontwikkeling bronnering toegepast, en zo ja in welke periode?
Vinkje Welke boombeschermende maatregelen zijn benodigd gedurende de bouwwerkzaamheden?
Vinkje Wat is de toekomstwaarde van de te behouden bomen?
Vinkje Waardebepaling bomen conform methode NVTB 2005.
Vinkje Welke kosten gaan gepaard met de voorgestelde beschermende maatregelen?

Heldere uitgangspunten
Het is belangrijk om heldere uitgangspunten te hebben, plannen en tekeningen zullen vooraf verzameld worden om zo te komen tot een degelijke en complete Bomen Effect Analyse. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of wilt u een Boom Effect Analyse laten verrichten? Kijk hier voor een vestiging in uw buurt!



> Quickscan Kabels & Leidingen

> Boomveiligheid: VTA controle

> Boomveiligheid: Nader Technisch Onderzoek

> Boomveiligheid: Trekproef

> Interessante artikelen



Loading page...