Actueel, de Klimaatboom!
Een compleet concept van totale ontzorging!

> BoomCompleet

> Boomtaxaties

> Advies aanplant en verplanting

> Bomen Effect Analyse

> Quickscan Kabels & Leidingen

> Boomveiligheid: VTA controle

> Boomveiligheid: Nader Technisch Onderzoek

> Boomveiligheid: Trekproef

> Interessante artikelen

Boomonderzoek en Boomadvies
Naast uitvoerende werkzaamheden biedt Pius Floris Boomverzorging tevens een uitgebreid aanbod aan boomonderzoek en boomadvies diensten:

Advies aanplant en verplanting
Pius Floris Boomverzorging ondersteunt aanplant- of verplantingsprojecten met specialistisch advies.

Bomen Effect Analyse
Welke invloed hebben omgevingsfactoren als verbouwingen of nieuwbouwprojecten op uw bomen? Een Bomen Effect Analyse (BEA) brengt de gevolgen haarfijn in kaart.

Quickscan kabels en leidingen
Schade aan bomen door aanleg van kabels en leidingen kan voorkomen worden met een quickscan. Daarnaast is de kans op vervelende verrassingen tijdens de graafwerkzaamheden een stuk kleiner.

Boomveiligheid
Een eigenaar is aansprakelijk voor de eventuele schade die een boom aanricht, tenzij deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Pius Floris Boomverzorging onderzoekt de risico's door middel van een visuele inspectie (VTA controle), stabiliteitsanalyse met specialistische apparatuur (Nader technisch onderzoek) of een test van de piekbelasting (Trekproef).

Boomtaxaties
Pas wanneer er schade aan een boom is worden er vraagtekens geplaatst bij de waarde ervan. Laat uw bomen taxeren door een geregistreerd NVBT-taxateur en voorkom budgettekorten.

Flora- en Faunawet
Wij kunnen u adviseren over de Flora- en Faunawet en hoe deze wetgeving na te leven.
 


Onderzoek bij werkzaamheden
Pius Floris Boomverzorging doet uitgebreid boomonderzoek voordat we aan een opdracht beginnen. Dit kan een bovengronds boomonderzoek zijn, dat helpt bij de afweging welke vorm van onderhoud nodig is. Daarbij wordt tegelijkertijd vastgesteld of de bomen een gevaar voor de omgeving vormen.

Daarnaast kunnen wij, voordat tot planten wordt overgegaan, bodemmonsters analyseren. Dit doen wij in samenwerking met een gespecialiseerd laboratorium. Deze bodemanalyses geven niet alleen een beeld van de bemestingstoestand en doorwortelbaarheid, maar geven ook een goed inzicht in de biologische activiteit van de grond waarin de bomen wortelen.

Deze analyses van ondermeer bacteriën en (Mycorrhiza) schimmels geven het zuiverste beeld voor de toekomstmogelijkheden van bomen. De adviezen die uit een dergelijk onderzoek voortvloeien zijn praktisch, helder en voor iedereen toepasbaar.


Loading page...